Sökinställningar
Sökresultat: Snäv
Vid
Personsökning
Namn:
Enhet:

Ämnesordssökning
Sökord:

Nummersökning
Nummer:
Aija Ahlfors Aija Ahlfors  0295 338 502
Redovisningssekreterare  
fornamn.efternamn(at)oph.fi  fax 09 753 1123
Adress: PB 380
00531 Helsingfors
Byrå: Hagnäs
Enhet: Ekonomitjänster
Nyckelord: ekonomiförvaltning
Mer information:
Ei kuvaa Liisi Airas  0295 331 565
Projektkoordinator  
fornamn.efternamn(at)oph.fi  fax 09 753 1123
Adress: PB 380
00531 Helsingfors
Byrå: Hagnäs
Enhet: Yrkesutbildning
Nyckelord: Erasmus+ yrkesutbildning
Mer information: Erasmus+ yrkesutbildning, ECVET Expert
Maija Airas Maija Airas  0295 338 588
Undervisningsråd  
fornamn.efternamn(at)oph.fi  fax 09 753 1123
Adress: PB 380
00531 Helsingfors
Byrå: Hagnäs
Enhet: Högskolesamarbete
Nyckelord: högre utbildning
Mer information:
Kira Andersson Kira Andersson  
Informationstjänstkoordinator  
fornamn.efternamn(at)oph.fi  fax 09 753 1123
Adress: PB 380
00531 Helsingfors
Byrå: Hagnäs
Enhet: Internationella rådgivningstjänster
Nyckelord: informationtjänster, Maailmalle.net
Mer information: tjänstledig
Hanna Boman Hanna Boman  0295 338 537
Chef för informationstjänster  
fornamn.efternamn(at)oph.fi  fax 09 753 1123
Adress: PB 380
00531 Helsingfors
Byrå: Hagnäs
Enhet: Internationella rådgivningstjänster
Nyckelord: Erasmus+ Euroguidance, Euroguidance, informationtjänster
Mer information:
Lataa PDF
Alva Bruun Alva Bruun  0295 338 554
Programsakkunnig  
förnamn.efternamn(at)oph.fi  fax 09 753 1123
Adress: PB 380
00531 Helsingfors
Byrå: Hagnäs
Enhet: Högskolesamarbete
Nyckelord: Erasmus+ högre utbildning, HEI ICI programmet, högre utbildning, North-South-South, utvecklingssamarbete
Mer information:
Nina Eskola Nina Eskola  0295 338 582
Ledande sakkunnig  
fornamn.efternamn(at)oph.fi  fax 09 753 1123
Adress: PB 380
00531 Helsingfors
Byrå: Hagnäs
Enhet: Allmänbildande och vuxenutbildning
Nyckelord: allmän utbildning, Norden, Nordplus
Mer information: Nordplus Junior, Nordplus Horisontal, Nordplus Nordiska Språk
Mirja Fagerholm Mirja Fagerholm  0295 338 539
Programsakkunnig  
fornamn.efternamn(at)oph.fi  fax 09 753 1123
Adress: PB 380
00531 Helsingfors
Byrå: Hagnäs
Enhet: Yrkesutbildning
Nyckelord: Erasmus+ yrkesutbildning, Leonardo da Vinci, yrkesutbildning
Mer information: Erasmus+ yrkesutbildning, programområde 2:
Strategiska partnerskapsprojekt
Irma Garam Irma Garam  0295 338 549
Ledande sakkunnig  
fornamn.efternamn(at)oph.fi  fax 09 753 1123
Adress: PB 380
00531 Helsingfors
Byrå: Hagnäs
Enhet: Internationella rådgivningstjänster
Nyckelord: forsknings- och utredningsverksamhet
Mer information:
Krista Heikkilä Krista Heikkilä  0295 338 514
Ledande sakkunnig  
fornamn.efternamn(at)oph.fi  fax 09-753 1123
Adress: PB 380
00531 Helsingfors
Byrå: Hagnäs
Enhet: Internationell praktik, fortsatta studier samt finska språket och Finlands kultur
Nyckelord: Finska språket och Finlands kultur, högre utbildning, lediga anställningar som utlandslektor, utlandsrektor
Mer information: Studier i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet
Lataa PDF
Kati Heikkinen Kati Heikkinen  
Ledande sakkunnig, Euroguidance  
fornamn.efternamn(at)oph.fi  fax 09 753 1123
Adress: PB 380
00531 Helsingfors
Byrå: Hagnäs
Enhet: Internationella rådgivningstjänster
Nyckelord: Akademia-utbyte, Erasmus+ Euroguidance, Eurodesk, Euroguidance, samarbete med arbetsförvaltning, studievägledare
Mer information: tjänstledig
Petra Helenius Petra Helenius  0295 338 546
Programkoordinator  
fornamn.efternamn(at)oph.fi  fax 09 753 1123
Adress: PB 380
00531 Helsingfors
Byrå: Hagnäs
Enhet: Yrkesutbildning
Nyckelord: Erasmus+ yrkesutbildning, yrkesutbildning
Mer information: Erasmus+ yrkesutbildning, programområde 1: Mobilitet

Ei kuvaa Anne Helin  0295 338 604
Projektkoordinator  
fornamn.efternamn(at)oph.fi  fax 09 753 1123
Adress: PB 380
00531 Helsingfors
Byrå: Hagnäs
Enhet:
Nyckelord:
Mer information:
Hanna Hietaluoma-Hanin Hanna Hietaluoma-Hanin  0295 338 540
Ledande sakkunnig  
etnimi.sukunimi(at)oph.fi  fax 09 753 1123
Adress: PB 380
00531 Helsingfors
Byrå: Hagnäs
Enhet: Ungdom och kultur
Nyckelord: EU-programmet Kreativa Europa, Kreativa Europa, kultur, ungdom och kultur
Mer information:
Sari Huttunen Sari Huttunen  0295 338 563
Programsakkunnig  
fornamn.efternamn(at)oph.fi  fax 09 753 1123
Adress: PB 380
00531 Helsingfors
Byrå: Hagnäs
Enhet: Yrkesutbildning
Nyckelord: Erasmus+ yrkesutbildning, Leonardo da Vinci, yrkesutbildning
Mer information: Erasmus+ yrkesutbildning, programområde 1: Mobilitet
Lataa PDF