Sökinställningar
Sökresultat: Snäv
Vid
Personsökning
Namn:
Enhet:

Ämnesordssökning
Sökord:

Nummersökning
Nummer:
Mauri Uusilehto Mauri Uusilehto  0295 338 520
Ledande sakkunnig  
fornamn.efternamn(at)cimo.fi  fax 09 753 1123
Adress: PB 343
00531 Helsingfors
Byrå: Hagnäs
Enhet: Ungdom och kultur
Nyckelord: Erasmus+ Youth in Action, Ett Europa för medborgarna, Eurodesk, ungdomsarbete, ungdomsutbyte, Youth in Action
Mer information:
Lataa PDF